Đăng bởi Linh Audit lúc Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020 ,

Chậm thuế là lỗi phổ biến mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp có thể mắc phải. Việc này có thể xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến việc mắc phải sai phạm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong số đó thì việc không cập nhật được chính xác lịch nộp của các tờ khai báo cáo Thuế là một trong số những lý do chính.

Lịch nộp các loại Báo cáo thuế năm 2020
Lịch nộp các loại Báo cáo thuế năm 2020


LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020


Để tránh tình trạng mất tiền nộp phạt không đáng cho các doanh nghiệp, chúng tôi xin được chia sẻ tới bạn đọc lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Như các bạn đã biết, bộ tờ khai thuế mỗi năm bao gồm: Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai quyết toán thuế TNCN-TNDN, … Căn cứ theo những cơ sở pháp lý sau để có được thông tin lịch nộp các loại báo cáo thuế:
·         Luật Kế toán 2003, Luật kế toán 2015
·         Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
·         Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
·         Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
·         Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về từng loại tờ khai.

Tờ khai Thuế môn bài

Đối với Doanh nghiệp mới thành lập
·         Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
·         Trường hợp DN mới thành lập nhưng chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh…

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động
·         Nếu không có thay đổi về vốn điều lệ hoặc tăng, giảm chi nhánh thì doanh nhiệp chỉ phải nộp tờ khai lệ phí môn bài một lần khi bắt đầu kinh doanh và nộp tiền thuế hàng năm, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.
·         Nếu trong năm có sự thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 31/12 trong năm thay đổi và nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 30/01 năm sau.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
·         Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
·         Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn năm 2020

·         DN kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau
·         DN kê khai theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
·         DN kê khai theo năm: chậm nhất là ngày 30/01 năm sau
·         DN kê khai theo từng lần phát sinh: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.
Thời hạn hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

1. Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020 cụ thể như sau:


Tháng
Thời hạn nộp chậm nhất
Doanh nghiệp khai thuế theo Quý
Doanh nghiệp khai thuế theo Tháng
1
20/01/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/1/2020
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2020
(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019(nếu có)
(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2020

2
20/2/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2020(nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
3
20/3/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/3/2020
(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 20219
(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019
(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2019
(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4
20/4/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
5
02/5/2020
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)

20/5/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

6
20/6/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
7
20/7/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2020 (nếu có)
(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
30/7/2020
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020(nếu có)
(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN
tạm tính Quý II/2020 (nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020

8
20/8/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2020(nếu có)
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)
9
20/9/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2020 (nếu có)
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
10
20/10/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
30/10/2020
(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020(nếu có)
(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2020(nếu có)
(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020

11
20/11/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2020(nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)
12
20/12/2020

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2020
(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2020 (nếu có)
(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2020


Doanh nghiệp mới thành lập
Doanh nghiệp đang hoạt động
- Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
- Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.
- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.
- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.
Đặc biệt, cần phải chú ý một số trường hợp nêu sau:
- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
- Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.
- Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2020


Theo tháng
Theo quý
Tờ khai quyết toán năm
Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo
Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo
Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020


Hạn nộp ngày 31/3/2020 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

5. Một số lưu ý về nộp báo cáo thuế từ 12/2019 đến 30/3/2020


Chậm nhất đến 31/12/2019 nộp tờ khai lệ phí môn bài nếu trong năm 2019 có thay đổi vốn điều lệ làm tăng bậc lệ phí môn bài (Còn nếu tăng vốn điều lệ mà không làm thay đổi bậc thuế môn bài thì không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài). Làm trên phần mềm HTKK sau đó xuất ra XML và nộp tờ khai qua mạng. Nếu không thì kê khai trực tuyến trên cổng thông tin nhantokhai.gdt.gov.vn hoặc thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1/2020 qua mạng

Nếu đơn vị nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng thì : Lịch nộp báo cáo thuế chậm nhất ngày 20/1/2020
·         Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019.
·         Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).
·         Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có).
(Lưu ý: Nếu tháng 12/2019 mà không phát sinh tiền thuế TNCN phải nộp thì không cần nộp tờ khai thuế TNCN, còn nếu thuế GTGT cho dù không phát sinh hóa đơn GTGT đầu vào và hóa đơn GTGT đầu ra cũng phải nộp tờ khai).

Nếu đơn vị nào mà kê khai thuế GTGT, TNCN theo quý thì lịch chậm nhất là ngày 30/1/2020 nộp tờ khai và nộp tiền thuế qua mạng (nếu có)

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2019 chậm nhập là 30/01/2020 (Đã có thông báo phát hành hóa đơn cho dù chưa sử dụng số hóa đơn nào cũng phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trừ khi chưa làm thông báo phát hành thì mới không làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)

Thuế TNDN tạm tính cả năm 2019(4 Quý) thì phải nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp của cả năm 2019 chậm nhất là ngày 30/1/2020. Nếu mà nộp ít hơn thì sẽ bị phạt về vấn đề này (Xem TT156 hướng dẫn luật quản lý thuế). Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 4/2019. Nhưng nếu tạm tính Quý 4/2019 dựa trên sổ sách mà có số thuế TNDN phải nộp thì cũng phải tạm nộp và thời gian chậm nhất nộp số tiền thuế TNDN là 30/1/2020.

Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 chậm nhất là 30/03/2020 (Thời hạn là 90 ngày, Năm 2020 tháng 2 có 29 ngày nên hạn nộp là 30/3/2019. Và nếu có số tiền thuế phải nộp thì cũng phải chậm nhất là 30/03/2020. cho dù không có người lao động nào bị đóng thuế TNCN, tức là có phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động thì phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN, còn nếu không phát sinh tiền lương phải trả cho người lao động trong năm thì không phải làm tờ khai quyết toán thuế TNCN. Chú ý đến vấn đề đăng ký mã số thuế TNCN của người làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Hàng năm, khi đến thời hạn nộp các loại báo cáo Thuế, việc số liệu, chứng từ bị sai sót, rối ren là điều không thể tránh khỏi. Nhiều Kế toán phải làm việc trong tình trạng stress nặng. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn việc ứng dụng phần mềm kế toán là một giải pháp vô cùng tối ưu, hỗ trợ việc quản lý số liệu, chứng từ hiệu quả; hạn chế tối đa những sai sót trong công việc.

Nếu các bạn có thắc mắc gì trong khi thực hiện có thể liên hệ số Hotline: 0945589666 (Mr Linh) để được giải đáp và tư vấn miễn phí 24/7 nhé! :)

Tags:

0945.589.666