Giới thiệu chung

Thành lập từ năm 2002, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn tài chính, Thẩm định giá và Thuế. Đối tượng khách hàng rất đa dạng, là các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp FDI đến từ các nước như Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... hoạt động trên phạm vi cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.


Kể từ năm 2008, Vietland là một trong số ít các Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp phép được phép kiểm toán Báo cáo tài chính của các Công ty chứng khoán, đại chúng và Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Dịch vụ Kiểm toán

Dịch vụ Kế toán

Dịch vụ về Thuế

Dịch vụ Thẩm định giá

Văn bản thuế, Tin tức thuế

Tài liệu hỗ trợ kế toán

0945.589.666